Lojzo a jeho zápiskyPísanie je moja radosť.

Aké sú možnosti sporenia pre deti

Publikované 02.12.2017 v 16:11 v kategórii Životné istoty a peniaze, prečítané: 92x

Každý finančne gramotný človek vie, že na zhodnotenie úspor mu bežný účet nestačí. Súčasný bankový trh už ponúka rôzne formy sporenia nielen pre dospelých, ale aj pre najmenších klientov. Ako mnoho iných rodičov, aj ja dávam svojim deťom pravidelné vreckové. Prostredníctvom výhodných sporiacich účtov pre deti sa ich úspory primerane zhodnocujú a zároveň mám pod kontrolou ich výdavky.


S praktickým finančným vzdelávaním svojich ratolestí som začal už v predškolskom veku a mám s tým veľmi pozitívne skúsenosti. Okrem toho, že ich to motivuje k vykonaniu niektorých činností, ktoré by za iných okolností neboli pre ne veľmi zaujímavé, naučili sa aj určitej finančnej disciplíne. Súčasne pochopili princíp fungovania peňazí a naučili sa, aké je dôležité odkladať si časť svojich financií na horšie časy. Ideálnym prostriedkom na zhodnotenie detských úspor môžu byť aj výhodné účty pre deti.


Môže byť vreckové prínosom?


To, či je správne dávať deťom vreckové, v akej výške a od akého veku, je na individuálnom zvážení každého jedného rodiča. A jmnoho detských psychológov zastáva názor, že vreckové pre dieťa v primeranej výške môže byť do istej miery aj vhodným motivačným prvkom vo výchovnom procese. Samozrejme, že jeho výška musí byť adekvátna veku dieťaťa a v neposlednom rade je v tomto prípade dôležitá aj pravidelnosť.


Nenechajte sa odradiť predsudkami


„Ty si začal dávať deťom peniaze už v predškolskom veku? To je predsa veľmi skoro! To sa ti určite vypomstí!“ Aj s takýmito reakciami môjho okolia a známych ľudí som sa stretol, keď som v rámci témy výchovy a vreckového prispel „svojou troškou do mlyna“. Len podotýkam, že v žiadnej diskusii som sa nesnažil nikoho presviedčať o výlučnej správnosti môjho prístupu k finančnej edukácii svojich detí.


Viem, že otázky týkajúce sa výchovy detí môžu byť veľmi citlivou témou. Napriek tomu, že som sa snažil s ostatnými len podeliť o svoje skúsenosti, prevažne som sa stretával s negatívnymi reakciami. Jeden môj známy mi dokonca povedal, že takýmto spôsobom určite zdeformujem charakter svojich detí, lebo budú všetko posudzovať len cez peniaze. Ja to však zatiaľ nepociťujem.


Peniaze nemusia kaziť (detský) charakter


Zastávam názor, že pravidelné vreckové môže viesť deti k väčšej zodpovednosti za svoje financie už od útleho veku a prispieva k tomu, aby sa naučili s peniazmi lepšie hospodáriť. Moje skúsenosti to len potvrdzujú. Osobne si teda myslím, že oboznamovať deti s hodnotou peňazí veku primeraným spôsobom určite nie je na ich škodu.


Práve naopak, pravidelné vreckové pri vhodnej motivácii a výchove môže do veľkej miery formovať vysokú úroveň finančnej zodpovednosti a gramotnosti vašich potomkov aj v dospelosti. A to je nesporne veľká devíza do života, za ktorú sa vám, pravdepodobne, jedného dňa poďakujú.


U nás doma to funguje


Dávam svojim deťom peniaze vždy v pravidelných intervaloch, no nie len tak bezdôvodne. Samozrejme, musia pre to niečo urobiť. Najčastejšie ide o bežnú pomoc v domácnosti, upratovanie a splnenie si základných povinností. Ďalšie úlohy nad rámec základných sú oceňované vopred dohodnutou sumou navyše.


Ak sa niekedy stane, že v prípade niektorého z mojich troch potomkov niečo absentuje, sumu vreckového adekvátne znížim. Dôležité je nastaviť si pravidlá tak, aby boli pre každého člena rodiny zrozumiteľné a bol motivovaný k ich dodržiavaniu.


Dôslednosť je kľúčová


Spolu s mojou manželkou a deťmi sme sa dohodli na takých podmienkach, ktoré boli pre všetkých akceptovateľné. Nielen my – rodičia vieme, že ak deťom niečo sľúbime, je našou povinnosťou to aj splniť. Rovnako aj deti vedieme k takejto zodpovednosti a plneniu svojich úloh.


Keďže sme s manželkou dostatočne vzdelaní ľudia, vieme, že najmä rodičovský vzor a dôslednosť sú v tomto smere prvoradé a určujúce. Vyžaduje to však obojstrannú disciplínu, čo je v konečnom dôsledku prospešné pre všetky strany. Aj keď nám to hneď nefungovalo, postupne si naši potomkovia na náš systém odmeňovania vreckovým pomerne rýchlo zvykli.


Naše deti sú pozitívne motivované, učia sa zodpovednosti a už vedia, že peniaze nie sú zadarmo. Zároveň vedia, že ak si chcú kúpiť niečo mimoriadne, po čom túžia, musia si na to z väčšej časti našetriť. Podotýkam, že vreckové slúži na mimoriadne osobné výdavky detí, nie na základné veci, akými sú napríklad strava, náklady na školu alebo oblečenie.


Náš prvorodený syn dostal svoje prvé vreckové už ako 5-ročný. Odkedy začal chodiť do školy, vreckové dostáva raz mesačne. Všetky deti si najskôr odkladali utŕžené peniaze do svojich pokladničiek, neskôr sme im zriadili účty, na ktorých sa ich úspory aj zhodnocujú.


Výhody detských účtov


V súčasnosti už viaceré tuzemské banky ponúkajú možnosť zriadiť účty aj pre detských klientov. Spravidla sa zakladajú popri účte rodičov, ktorí majú zároveň kontrolu nad výdavkami svojich detí. Pre väčšie deti ponúkajú banky k účtom aj platobné karty, v niektorých prípadoch s obmedzenou možnosťou výberu.


Našim deťom sme zriadili sporiace účty s výhodným úrokom v bankách, v ktorých máme s manželkou vedené bežné účty, preto za ich vedenie neplatíme mesačný poplatok. Naučili sme ich, že financie odložené na účte zvýšia po určitej dobe svoju hodnotu. A tak vedia, že sa im tam časť peňazí, ktoré ušetria z vreckového, oplatí odkladať. Ak si chcú kúpiť niečo väčšie, je už pre ne skoro samozrejmosťou, že si na to musia prostredníctvom svojho účtu nasporiť.


Zároveň máme ich finančné prostriedky viacej pod kontrolou, ako keby ich mali uložené niekde vo svojej pokladničke.


Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?